Idézetek

Kedély és gondolat
Vajon melyik szüli a másikat…?

„Mindössze annyiról dönthetünk, hogy mit kezdünk az idővel, ami nekünk adatott…”

John Ronald Reuel Tolkien

„A modern társadalom összetettsége olyan nagy, hogy elég egy-két elemét kiemelni, és összeomlik az egész.” – Lord James Arbuthnot

„Ahogy a társadalmunk egyre bonyolultabbá, felgyorsultabbá válik, és ahogy egyre jobban mélyül az elemei között a kölcsönös függőség, úgy nő a kiszolgáltatottságunk, és annak az esélye, hogy egyes részeinek a sérülése, az egész rendszer maradandó károsodásával fenyeget.” – Timothy Garrett

„A Földön található legtöbb életforma közelgő végének elfogadása lehet a legfontosabb dolog, amire szükségünk van ahhoz, hogy az minél később következzen be.” – Mayer Hillman

„Csak olyan mértékű radikális változások akadályozhatják meg az ökológiai összeomlást, amelyekre az emberiség jószántából nem képes. A világ emberi populációi, függetlenül attól, hogy fejlettek vagy fejletlenek-e, nem érdemlik meg a túlélést a bioszféra egészének rovására.” – Pentti Linkola

„Amennyiben a COVID-19 világjárvány egy újabb lépés a modern társadalmaink szétesésének irányába, akkor az jó eséllyel a klimatikus és ökológiai rendszerek összeomlásának egy újabb jele. Az összefüggések megértése rendkívül fontos feladat a számunkra, ha célunk a jövőben minket érő károk, fájdalom és veszteség enyhítése.” – Jem Bendell

„Az emberiség a létét fenyegető problémákat nem küszöbön állónak, hanem lehetségesnek és távolinak tartja, és elutasítja annak lehetőségét, hogy felkészüljön a változásokra, ahogy azt is, hogy a katasztrófa elkerülése érdekében esetleg megtegye a szükséges változtatásokat.” – Timothy Garrett

„Ha vásárolsz valamit, akkor nem a pénzeddel fizetsz, hanem az életed azon óráival, amíg azt a pénzt elő tudod teremteni. A különbség az, hogy az egyetlen dolog, amit nem lehet megvenni, az maga az élet!” – Jose Mujica

„Nem a legerősebb faj lesz a túlélő, nem is a legintelligensebb, hanem az, amelyik a leggyorsabban képes alkalmazkodni a változásokhoz.” – Charles Darwin

„A legtöbb ember hisz az értelmes, egyre többé, jobbá, szebbé váló jövőben. Abban a generációkon átívelő ígéretben, hogy a gyermekeire jobb élet vár majd… ennek a végére értünk.” – Roy Scranton

„A legnagyobb félelmem nem az, hogy az emberek a közeljövőben kihalnak, sokkal inkább, hogy gondolkodás nélkül feladjuk emberségünket a túlélés és az alkalmazkodás érdekében.” – Simon Bee

„Itt az ideje elgondolkodnunk annak a lehetőségén, hogy elkéstünk egy, a teljes bolygót érintő környezeti katasztrófa elhárításával, és az minden következményével együtt eljön, még a ma élő emberek életében.” – Jem Bendell

„Ha nagyon gyors lesz a klímaváltozás, akkor nem egy-két millió ember fog jönni felénk, hanem százmilliók!” – Csányi Vilmos

„A helyes irány sokkal fontosabb, mint a sebesség. A többség ennek megfelelően száguld a nagy semmi felé.” – Nicola Tesla

„Az új keletű politikai instabilitások, mellé az, hogy a bankárok láthatólag semmiből sem tanulnak, hozzá még a klímaváltozás – ez olyan veszélyes elegy, amely berobbanva pillanatok alatt maga alá temetheti a technológiai civilizációt.” – Szathmáry Eörs

„Az előző évtized elégedettségét felváltotta annak megértése, hogy a dolgok változnak és változni fognak, és erre fel kell készülnünk. Nem megfélemlítenünk kell, hanem elgondolkodtatni. Mert azt hiszem, ha elfogadjuk, hogy benne vagyunk, akkor hajlandók lennénk foglalkozni is vele.” – Kingsley Donaldson

„Kevés embernek van képzelőereje a valósághoz.” – Johann Wolfgang von Goethe

„A természeti rendszerek, az energia áramlás és a történelem megértése nélkül, még a legjobb szándékú ember is olyan döntéseket hoz, amelyekkel katasztrofálisan súlyosbítja a jelenlegi rendkívül rossz helyzetet.” – Michael Dowd

„Alig maradt időnk arra, hogy megváljunk a hamis illúzióktól, átlássuk rendkívül nehéz helyzetünket, és tegyünk önmagunkért. Mindenkinek meg kell értenie, hogy ez a küzdelem nem pusztán az állatokért, vagy a növényekért folyik. Még csak nem is arról szól, hogy mi lesz az unokáink unokáival. Ezt saját magunk miatt kell megtennünk, a mi életünk a tét!” – Asensio Rodriguez

„Az embereket meggyőződésük alapján karolják fel, vagy ítélik el. Ezért az elme egyik fő feladata, hogy olyan nézeteket tegyen magáévá, amelyek az adott embernek a legtöbb szövetségest, támogatót vagy követőt biztosítják, nem pedig azokat, amelyek nagy valószínűséggel igazak.” – Steven Pinker

„Ha azt akarjuk, hogy minden úgy maradjon, ahogy van, akkor mindennek meg kell változnia.” – Giuseppe Tomasi di Lampedusa

„Nem szerettem a rosszat továbbadni, mert – úgy éreztem – akkor nem nyugszik meg, és hánytorgatásában tovább romlik és tovább ront.” – Fekete István

„Ha megállítani nem is tudjuk a folyamatokat, legalább felkészülhetünk az elkerülhetetlen változásokra. Reaktív fellépés helyett, a proaktív szemléletre történő átállás a feladat.” – Szathmáry Eörs

„Az alkalmazkodás készsége tanulás nélkül nem szerezhető meg egy egyre összetettebb, és egyre inkább összekapcsolódott világban.” – Szöllősi-Nagy András

„Életmódunk fenntartása érdekében, hazudnunk kell egymásnak, ahogy hazudnunk kell önmagunknak is.” – Derrick Jensen

Tengerpart
„A tudás legnagyobb ellensége nem a tudatlanság, hanem a tudás illúziója.” – Stephen Hawking

„Aki a kevéshez szokott, az kevésre vágyik, s minél kevesebbre vágyik az ember, annál boldogabb.” – Jules Verne

„Nem az idő múlik, hanem – mi.” – Csáth Géza

„Mondd, mi lenne, ha reggel csak azt találnád magad körül, amiért hálát adtál?” – Bolyki Balázs

„Bármi is lesz a kimenetele a következő időszaknak, azaz akár sikerül egy gyors és radikális társadalmi változás során lemondanunk a fosszilis üzemanyagokról és megpróbáljuk mederben tartani a klímaváltozást, akár a valószínűbb forgatókönyv valósul meg, és a klímaváltozás véget vet a fosszilis kapitalista civilizációnak, de annak az életmódnak, amelyet mi jó életként ismerünk, vége lesz.” – Roy Scranton

„Amint egyre jobban átlátod a létünket fenyegető katasztrófák összefüggéseit, annál inkább érzed a késztetést, hogy mindennapi, úgymond „valódi” dolgokkal foglalkozz helyettük. A megnyugtató, édes tudatlanság állapotában. De aztán egyre nehezebb és nehezebb lesz letagadni, amit tapasztalsz, mert ahogy figyelmed a valóság felé fordul, mindenütt annak igazolását fogod látni, helyben és szerte a világon, egyaránt.” – Catherine Ingram

„A legtöbb ember nem igazán akarja az igazságot, csak megnyugtatást akarnak, hogy amiben hisznek, azaz igazság.” – Winston Chruchill

„Fontos megérteni, hogy az emberek jó része nem áll készen a felismerésre… és talán soha nem is fog. Rejtély, hogy ki képes elviselni a valóság súlyát, és ki menekül előle úgy, mintha az élete múlna azon, hogy nem vesz tudomást róla. És lám valóban, az élete múlhat rajta.” – Catherine Ingram

„Amint a küszöbön álló válságok teljes valójukban sújtanak majd le ránk, a válaszunk arányosan drámai és mozgósító lesz, akárcsak egy háború esetén. Olyan léptékben és sebességgel fogunk változni, amelyet ma még el sem tudunk képzelni. Ez pedig teljesen átalakítja majd gazdaságunkat és társadalmainkat egyaránt…” – Paul Gilding

„Azoknak a társadalmi reményeknek, amelyekben az előttünk álló sötét idők során még bizakodhatunk, a legrosszabbak ismeretén kell alapulnia: a legrosszabb fizikai tények és a legrosszabb emberi tulajdonságok ismeretén.” – Charles Percy Snow

„A civilizációnk sokkal törékenyebb, mint hinnénk. Az előttünk álló évek során belépünk a Föld rendszereinek olyan léptékű változásába, amely egy teljesen új egyensúlyi állapot felé tart. Már önmagában ez rendkívül káros lesz a civilizációnkra, mivel valamennyi infrastruktúránkat a fennálló rend stabilitására építettük fel.” – Alex Steffen

„A környezet összeomlásának következményei kölcsönhatásba lépnek a fennálló társadalmi és gazdasági folyamatokkal, például az egyenlőtlenséggel, így fokozzák és súlyosbítják azokat. Szélsőséges esetben a környezeti összeomlás akár az emberi rendszerek katasztrofális, gyors és fékezhetetlen összeroppanását is előidézheti, amikor is a gazdasági, társadalmi és politikai sokkhatások a globálisan összekapcsolt összes emberi rendszeren végig söpörnek majd.” – Institute for Public Policy Research

„Megtanultam megelégedni azzal, amit a sors számomra juttatott: az egészséget, a családomat és az Úristennek azt a sok-sok szépségét, amit az emberek nem tudnak elrontani és megcsúfolni, s ami ingyen ajándékként jut minden embernek, csak a szemét kell kinyitni a látásra, fülét a hallásra és lelkét a befogadásra.” – Kós Károly

„A gazdasági rendszerünk egy időzített bomba, és mi arra várunk tehetetlenül, hogy a láncreakció az útjára induljon. Ekkor jön el egy olyan mély világválság, amilyet az emberiség még soha nem tapasztalt meg. A pénz tökéletesen elértéktelenedik, hiperinfláció sanyargat mindenkit, óriási értékvesztésen megy át minden. A cégek és bankok többsége menthetetlen módon csődbe megy, a teljes üzleti világ összeomlik. Ezzel együtt a szolgáltatások és az ellátó rendszerek is leállnak, így olyan alapvető rendszerek működése válhat kérdőjelessé, mint az élelmiszer- és ivóvízellátás. Kétségtelen, hogy globális rendszerösszeomlás esetén, az egész világon rekord gyorsasággal alakul ki káosz és anarchia. Ember embernek farkasává válik, mindenki úgy éli túl az adott időszakot, ahogy tudja… akár mások élete árán is.” – David Rockefeller

„Utódaink útja és a mi eddigi utunk egymással homlokegyenest ellenkeznek, még mi folyóink szabályozásával azok vizét gyorsan levezetni törekedtünk, addig unokáink gátakkal fogják azokat torlasztani és az országban visszatartani. Lehetőleg sokat és nagy területeket öntözni, amamód, mellyel mezőgazdaságunkat, népünknek és létünknek alapfeltételét, állandó virágzás és jólét fokára emelhetjük.” – Kvassay Jenő

„Nem tehetek arról, hogy megszülettem és nem tehetek arról, hogy meghalok. Ami a kettő között van, arról tehetek. Ez az én szabadságom, ha úgy tetszik, öröklétem. Engem igazából csak az élet érdekel. Amíg élek, addig minden érdekes.” – Csukás István

„Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” – Anthony Robbins

„A mai emberek túlnyomó többsége, már csak azt tekinti értéknek, ami a kíméletlen konkurenciaharcban alkalmas arra, hogy embertársai fölé emelje őt.” – Konrad Lorenz

„Az emberi faj kipusztulása azért fog bekövetkezni, mert érzelmileg képtelen megérteni az exponenciális függvényt.” – Teller Ede

„Az életünk nem csupán a miénk. Az anyaméhtől a sírig kötődünk másokhoz – a múltban és a jelenben egyaránt. És minden egyes bűntettel vagy kedves gesztussal a jövőnk keletkezéséhez járulunk hozzá.” – David Mitchell

„Az öntudat nagy kincs, legalább akkora érték, mint maga az élet. Ez tesz bennünket emberré. Csakhogy nagy ára van: a halandóság ütötte seb. Létezésünket mindörökké beárnyékolja a tudás, hogy növekedésünket, virágzásunkat követően elkerülhetetlenül megsemmisülünk, és eltűnünk.” – Irvin David Yalom

„A bölcső egy szakadék felett ring és a józan ész azt súgja, hogy létezésünk csak a fény egy rövid villanása két örökké való sötétség között. S bár ezek ketten egypetéjű ikrek, az ember rendszerint sokkal nyugodtabban szemléli a születése előtti végtelent, mint azt, amely felé tart (óránként valami négyszer-ötszáz szívdobbanással).” – Vladimir Nabokov

„Az események felkészülten, vagy váratlanul is érhetnek minket. Az érdemi párbeszéd, és a lehetőségek teljes körére való felkészülés elengedhetetlen, különösen azt figyelembevéve, hogy egy társadalmi összeomlás csak tovább növelheti a meglévő és sokszor már így is súlyos társadalmi egyenlőtlenségeket.” – Phoebe Barnard

„A kritikus infrastruktúrák, a pénzügyi rendszerek, az ellátási láncok és az állami struktúrák működési zavarai komoly kihívást jelentenek majd az olyan alapvető szükségletek kielégítése szempontjából, mint például az élelmiszer, a víz, a közegészségügy és a fizikai biztonság. A növekvő erőforrás problémák, környezeti károk, társadalmi és gazdasági feszültségek, ezek egymást erősítő kölcsönhatásai, újabb és újabb fennakadást okoznak a mind sérülékenyebbé váló társadalmi rendszerekben, egyre valószerűbbé téve a teljes rendszer dominó-hatás okozta összeomlását.” – Geneva Global Initiative

„Az alkalmazkodásra való felkészülésnek haladéktalanul meg kell kezdődnie szervezeti és egyéni szinten egyaránt. És ez akkor is így van, ha ennek elengedhetetlen szükségességét ma még rendkívül kevesen ismerik fel.” – Jem Bendell

„Azok az emberek élnek a legnagyobb harmóniában, akik a legjobban megbecsülik egymást és a kapcsolataikat. Azok, akik aktív és teljes életet élnek, állandóan lelkesednek az iránt, amit az élet számukra tartogat.” – Andrew Matthews

„A reményteljes és a reménytelen, ugyan annak a hamis érmének a két oldala. Nem reményre van szükségünk a tovább lepéshez, hanem őszinte bánatból merített szabad elszántságra.” – Stephen Jenkinson

„Kialakul az emberben valamiféle borongós megkönnyebbülés, ami akkor jön létre, amikor elfogadjuk, hogy az éghajlatváltozás folyamata, annak minden katasztrofális következményével együtt lényegében elkerülhetetlen. Korunk legfélelmetesebb egzisztenciális küzdelme, ennek a szörnyű igazságnak a befogadása – értelmileg és érzelmileg egyaránt – és az ellenállás a minket mentálisan felmorzsoló erőknek.” – Christopher Hedges

Amikor valami bolygó léptékű egzisztenciális fenyegetéssé válik, akkor az a politikai vezetés részéről lényegében bármilyen cselekedetet igazol… és nehéz ezt nem úgy látni, hogy a lehetőséget ne a hatalom további koncentrációjára használnák fel.” – Jordan Peterson

Aurora Borealis

„Hiszem, hogy mint faj ki fogunk halni. Ezt a tényt már nem tudjuk érdemben befolyásolni. Azt talán még valamennyire, hogy mikor, de a hogyan, viszont már leginkább rajtunk múlik. Megtervezhetjük az emberiség elmúlását, akár úgy is, hogy valamiféle tisztelettel és csodálattal emlékezhessen ránk egy, de akár több utánunk következő uralkodó faj is ezen a bolygón.” – Paola Antonelli

„Az emberekben kifejlődtek az együttérzés, az odaadás és az együttműködés képességei, mert a túlélésünkhöz szükségünk van rájuk. Szükségünk lesz a legjobb önmagunkra, mert ilyen mértékű bajokon, csak közösen juthatunk túl. Ez az egyetlen lehetőségünk. Hiszen a túlélés és az alkalmazkodás valódi természete sem más, mint maga a szeretet…” – Michael Dowd

„Sokan úgy látják, hogy az első válsághullám után lényegében az összeomlás következik. Ezzel szemben valószínű, hogy a krízist szakaszos és részleges felépülés követi, majd újabb, mélyebb válságok sora, és ez a ciklus újra és újra ismétlődik. Az ipari civilizáció összeomlása jó ideje történik körülöttünk, és jóval azután is tart majd, hogy már egyikünk sem lesz életben.” – John Michael Greer

„Az összeomlás egy olyan jelentős, negatív irányú változást takar, amely folyamat során egy már létező, bonyolultabb összetettségű szintről, egy sokkal egyszerűbb állapot felé mozdul el egy rendszer. Összeomlás alatt az emberi népesség méretének és / vagy politikai / gazdasági / társadalmi összetettségének drasztikus csökkenését értem jelentős területen, hosszabb időre.” – Jared Diamond

„Ahogyan az élő szervezetek felélik környezetük erőforrásait, elkerülhetetlenül csökkentik annak eltartóképességét azokkal a szükségszerű cselekedeteikkel, amelyek a puszta életben maradásukat szolgálják. Más szóval minden, amit a létünk fenntartásáért teszünk, egyidejűleg saját létezésünket lehetetleníti el.” – William Catton

„Mániákusan ragaszkodunk a reményhez, amelyet a gazdaság, a politika és a kultúra eszközeivel hiánytalanul és folyamatosan adagol számunkra az elit, így biztosítva a legfontosabb érdekét… hogy tétlenek maradjunk.” – Christopher Hedges

„Szóval az első feladatunk azzal kapcsolatban, hogy megtanuljuk, hogyan értékeljük és élvezzük az életünket ilyen körülmények között, a csalóka remények elengedése. Sem a technológia, sem a megújuló energia, sem politikai forradalom nem képes megelőzni ennek a civilizációnak az összeomlását.” – Sidney Smith

„Mélyen hiszem, hogy a szembesülés a halállal nem Pandora kártékony szelencéjét nyitja meg, hanem valódibb életet eredményezhet, méghozzá jóval nagyobb együttérzéssel a szívünkben.” – Irvin David Yalom

„Amikor az exponenciális növekedés eléri az erőforrás-készletek határait, a rendszer előbb-utóbb összeomlik, majd átrendeződik és ezzel új ciklus kezdődik. Véleményem szerint ez belátható időn belül megtörténik, a „fejlődési zsákutca” végére értünk.” – Hajnal Klára

„A legnagyobb baj a „meg fogjuk oldani” szemlélet népszerűségével, hogy tabuvá teszi az annyira szükséges párbeszédet arról, hogy mit is tehetünk annak figyelembevételével, hogy valószínűleg nem leszünk képesek helyrehozni a problémát.” – Jem Bendell

„Nem kell ahhoz semmilyen különleges ok, hogy jól érezd magadat – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.”

Anthony Robbins