Az Integrál mátrix

…kirajzolódhat előttünk a felkészülésünk menetének iránya és lépései

Az univerzális iránytű

Ez a mátrix nem más, mint egy koordinátarendszer négy térfele, ahol egy-egy térfél, egy-egy külön valóságmezőt jelöl. Ezen keresztül gyakorlatilag bármire rá lehet tekinteni, és érdemes is ahhoz, hogy minden fontos és alapvető elemet figyelembe vegyünk az éppen vizsgált dologgal kapcsolatosan, bármi legyen is az.

A valóság négy arca

A felső térfelek jelölik az egyéni valóságot, az alsók a közösségit. A bal oldaliak a belső világot, a jobb oldaliak a külsőt. Így jön létre a négy negyed, a valóság négy arca:

  • az egyén saját érzésein és gondolatain alapuló belső (BF),
  • az őt körül vevő és magában foglaló külső világa (JF),
  • a közmegegyezésen és megosztott élményeinken alapuló közös belső (BA),
  • a fizikai környezetünket alakító folyamatok által meghatározott közös külső világunk (JA).

Átlátható térkép

Ha a 4R által meghatározott irányok alapján vesszük sorra, és határozzuk meg a feladatainkat, majd tematikusan bontjuk tovább azokat kezelhető léptékű célokra, akkor a fenti mátrix megfelelő részén elhelyezve őket, kirajzolódik a felkészülésünk menetének iránya, és átláthatóvá válik a dolgaink menete, amely a sikeres alkalmazkodást teszi majd lehetővé a számunkra.

Iránymutatásként néhány alapvető példa…

Egyértelműen ’külső feladat’ az alapvető szükségleteink biztosítása, méghozzá a fennálló globális rendszertől a lehető leginkább független módon… ezek a következők: Víz, Élelem, Egészség, Biztonság.

Valójában minden egyéb külső feladat hozzárendelhető a négy fő kategória valamelyikéhez, és ezek mentén osztható tovább megvalósítható léptékű célokra. És miközben ezek egyértelműen külső feladatok, az egyén és a közösség számára is elvégzendő munkát jelentenek majd.

Azonban ezek nem lehetnek sikeresek, ha az egyén a rá váró ’belső feladatait’ nem végzi el.

Mentális / lelki felkészülés: annak felismerése és elfogadása, ami ránk és szeretteinkre vár.

  • Az emberek döntő többségének valójában nem is lesz másra lehetősége.
  • Ez az alapja minden további lépésnek, beleértve az információ befogadását és feldolgozását is.

Emberi kapcsolataink megerősítése, valódi tartalommal és élettel való megtöltése.

  • Ez a lehetőség mindenki számára adott.
  • Idővel meglehet, nem marad majd szinte semmi más értékünk.

A közös szemléleten és értékazonosságon túl, az érzelmi kötődés, a feltétlen bizalom és a fizikai közelség (valóság) kulcsfontosságúvá válik: család, szomszédság…

„A helyes irány sokkal fontosabb, mint a sebesség. A többség ennek megfelelően száguld a nagy semmi felé.”

Nicola Tesla