Amikor egy közmegegyezésen alapuló világrend egyensúlyát veszíti és összeomlik, akkor minden, ami annak a közmegegyezésnek a tárgya volt, értelmét, de legalább is értékét veszíti.