Összes

Legfrissebb írásaink

A tudatosulás lépcsőfokai

A tudatosulás lépcsőfokai

Amikor a kibontakozó globális válság megértéséről van szó, úgy tűnik, hogy mindannyian elférünk valahol a tudatosság folytonossága mentén, amelyet nagyjából öt szakaszra oszthatunk.

Az összeomlás négy oka

Az összeomlás négy oka

Vajon a félelem és az előítéletek ellenséges táborokba terelnek-e bennünket, és a végletekig harcolunk majd egymással egy pusztuló bolygó szűkülő erőforrásaiért?

Íme az ember

Íme az ember

Az ember úgy van megalkotva – hiszen állat ő – hogy a jutalom és büntetés szabta határok adják meg azt a keretet a számára, amelyben él. Az egyiket kerüli, a másikra törekszik.

Készüljetek

Készüljetek

Az ember öntudattal bíró lény, és ez nagyon nagy érték, ám az ára is hatalmas. Az elmúlás okozta sohasem múló félelem. A tudat, hogy ami megszületett, az elkerülhetetlenül meg is hal.

Szellempénz

Szellempénz

Amikor egy közmegegyezésen alapuló világrend egyensúlyát veszíti és összeomlik, akkor minden, ami annak a közmegegyezésnek a tárgya volt, értelmét, de legalább is értékét veszíti.

Beszélni az összeomlásról

Beszélni az összeomlásról

Egyöntetűen kiállunk amellett, hogy mindent el kell követnünk az összeomlással kapcsolatos szabad párbeszéd fenntartása érdekében, hogy annak hiánya ne lehessen akadálya a szükséges átmenetnek.